naslovna

Česta pitanja

Kako postati član AMS RS?

AMS RS: Učlaniti u AMS RS se može svako fizičko ili pravno lice,državljanin BIH i strani državljanin. Procedura je vrlo jednostavna,fizička lica da bi postali članovi AMS RS moraju na uvid donijeti ličnu kartu,pošto se učlanjuje lice a ne vozilo,dok pravna lica moraju donijeti saobraćaju dozvolu od vozila,pošto se učlanjuje vozilo a ne lice.Cijena članstva za fizička lica je 20 km a za pravna 25 km.Rok važenja članstva je godinu dana.

Šta je potrebno od dokumenata za prelazak granice BIH ako putujemo putnickim vozilom?

AMS RS: Potrebna dokumenta su međunarodna vozačka dozvola,dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu (ukoliko u vozilu nije prisutan vlasnik vozila) koje izdaje AMS RS ili AMD-a,zeleni karton(koji izdaje osiguravajuća kuća kod koje je vozilo osigurano),pasoš (za punoljetna lica pasoš nije potreban za zemlje u okruženju Srbija,Crna Gora i Hrvatska,dok je za djecu pasoš obavezan.)

Kako dobiti međunarodnu vozačku dozvolu (MVD)?

AMS RS:MVD može dobiti svaki državljanin BIH koji ima urednu nacionalnu vozačku dozvolu. Od dokumenata da bi dobili MVD morate donijeti u AMS RS ili najbliže AMD:dvije fotografije,nacionalnu vozačku dozvolu i ličnu kartu.Rok važenja je dvije godine od dana izdavanja a cijena je 30 km.

Kako dobiti dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu(DZUTMV)?

AMS RS: DZUTMV može dobiti državljanin BIH i strani državljanin uz obavezno prisustvo vlasnika pod sljedećim uslovima.Vlasnik vozila mora donijeti na uvid saobraćajnu dozvolu od vozila i svoju ličnu kartu,dok korisnik DZUTMV mora donijeti na uvid pasoš ili (ličnu kartu ukoliko putuje u zemlje iz okruženja Srbija,Crna Gora,Hrvatska za koje pasoš nije potreban).Strani državljanin mora na uvid pored pasoša donijeti i prijavu boravka.Rok važenja DZUTMV je do isteka registracije ukoliko vlasnik ili korisnik ne žele drugačije a za strane državljane rok važenja DZUTMV poklapa se sa trajanjem prijave boravka.

Kako dobiti informaciju o stanju na putevima i graničnim prelazima?

AMS RS: Ove informacije možete dobiti pozivom na broj 1285 ili pronaći na našoj web.stranici www.ams-rs.com 24 časa dnevno 365 dana u godini.

Kako dobiti pomoć na putu?

AMS RS: Pomoć na putu možete dobiti pozivom na broj 1285 koji vam stoji na rasplaganju 24 časa dnevno 365 dana u godini.

Do kada je zakonski obavezna zimska oprema u BIH?

AMS RS: Od 15.novembra do 15.aprila.

**Najčešća pitanja na tel. broj 1285 - AMS RS

Da li kao vozač automobila koristite sigurnosni pojas:


Rezultati

Kontakti

INFO BROJ - CALL CENTER 24/7 - tel: 1285
 
Auto-moto savez Republike Srpske,
Knjaza Miloša 29b, 78000 Banja Luka, BiH
Centrala: 051/341-280,
Dispečerski centar: 051/341-285,
Faks: 051/319-163

Generalni sekretar AMS RS: Ranko Babić

Vi ste ovdje: FAQ

Auto-moto savez Republike Srpske, Vaš jedini prijatelj na putu. Za sve informacije pozovite: phone 1285