naslovna

Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom


Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu (u daljem tekstu DZUTMV) izdaje se samo za vozila registrovana u BiH i služi kao dokaz za upravljanje tuđim motornim vozilom registrovanim u BiH, van granica BiH.

UPOZORAVAMO korisnike tuđeg motornog vozila da su OBAVEZNI POŠTOVATI ZAKONE ZEMLJE I KOJOJ VOZILO KORISTE, a građane BiH sa nekim od vidova boravka registrovanim u zemljama inostranstva, nemaju pravo upravljati motornim vozilima registrovanim u BiH sa dokumentom DZUTMV.

Dokumenta potrebna za izdavanje DZUTMV:

  1. Važeća lična karta vlasnika vozila,
  2. Važeća putna isprava (pasoš) ili lična karta korisnika vozila i
  3. Potvrda o registraciji za vozilo registrovano u BiH.

Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilomZa izdavanje DZUTM vlasnik vozila prilaže važeću ličnu kartu, a korisnik vozila putnu ispravu na uvid. Obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila.

 DZUTMV izdaje se isključivo za vozila registrovana u BIH, na osnovu važeće saobraćajne dozvole za vozilo.

DZUTMV se izdaje najduže na rok od godinu dana, s tim što taj rok može da bude i kraći, ukoliko to vlasnik vozila zahtjeva ili ako registracija vozila ističe prije.

Cijena dozvole je 20.00KM.

 

Da li kao vozač automobila koristite sigurnosni pojas:


Rezultati

Kontakti

INFO BROJ - CALL CENTER 24/7 - tel: 1285
 
Auto-moto savez Republike Srpske,
Knjaza Miloša 29b, 78000 Banja Luka, BiH
Centrala: 051/341-280,
Dispečerski centar: 051/341-285,
Faks: 051/319-163

Generalni sekretar AMS RS: Ranko Babić

Vi ste ovdje: Međunarodni dokum. Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom

Auto-moto savez Republike Srpske, Vaš jedini prijatelj na putu. Za sve informacije pozovite: phone 1285