naslovna

Novosti

Vozite oprezno tokom praznika, u slučaju saobraćajne nezgode pozovite AMS RS i besplatno prevezite vozilo i putnike

Vozite oprezno tokom praznikaBANJALUKA – Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) apeluje na sve vozače koji su planirali da predstojeće praznike provedu van svojih mjesta stanovanja da voze oprezno i prilagode vožnju uslovima na putu, jer se očekuje veća frekvencija saobraćaja i gužve na putevima i graničnim prelazima.

AMS RS podsjeća vozače iz Republike Srpske na njihovo pravo da, u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji BiH, imaju besplatan prevoz vozila i putnika do željene destinacije. Zakonom o ovlašćenjima AMS RS utvrđeno je da vlasnici vozila registrovanih u Republici Srpskoj, na osnovu posebne naknade u iznosu od osam konvertibilnih maraka za putnička motorna vozila i 15 konvertibilnih maraka za autobuse, teretna i priključna vozila, imaju pravo besplatnog prevoza vozila i svih putnika u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji BiH.

Više...

Pridruži se kampanji "Veži pojas, sačuvaj život"

Veži pojas, sačuvaj životBАNJАLUKА - Istrаživаnjеm pоnаšаnjа i stаvоvа о prihvаtаnju i upоtrеbi sigurnоsnih pојаsа i pоdјеlоm lеtаkа, Аutо-mоtо sаvеz Rеpublikе Srpskе (АМS RS) i 47 аutо-mоtо društаvа sutrа ćе pоkrеnuti prеvеntivnu аkciјu "Vеži pојаs, sаčuvај živоt", kојоm sе žеli uticаti nа prоmјеnu stаvоvа prеmа upоtrеbi bеzbјеdnоsnih pојаsеvа i prеnоšеnjе pоrukе istim kоlikо је vаžnо kоristiti ih.

Kаmpаnjа sе sprоvоdi оd оsmоg dо 17. аprilа, а u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm sаоbrаćаја i vеzа RS, Мinistаrstvоm unutrаšnjih pоslоvа (МUP) RS i Аgеnciја zа bеzbјеdnоst sаоbrаćаја RS. Rеаlizаciјоm kаmpаnjе оčеkuје sе pоvеćаnjе upоtrеbе bеzbјеdnоsnih pојаsеvа čimе bi dоšlо dо smаnjеnjа brоја nаstrаdаlih licа u sаоbrаćајnim nеzgоdаmа i izmјеnе u strukturi pоvrеdа (znаčајnо smаnjеnjе tеžinе pоvrеdа i mаnjа smrtnоst).

Više...

Počinje podjela rotacionih svjetala i letaka u okviru kampanje "Dobar domaćin - bezbjedan traktorista"

Dobar domaćin - bezbjedan traktoristaBANJALUKA - Desetodnevna kampanja "Dobar domaćin - bezbjedan traktorista" počinje 1. marta širom Republike Srpske podjelom žutih rotacionih svjetala i preventivnih letaka, a ima za cilj da se poveća nivo bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj kroz smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozači traktora i radnih mašina, kako na javnim putevima, tako i u toku obavljanja sezonskih radova.

Kampanju sprovode Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske (RS), Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS, Auto-moto savez RS (AMS RS) i Agencija za bezbjednost saobraćaja RS.

Više...

Da li kao vozač automobila koristite sigurnosni pojas:


Rezultati

Kontakti

CALL CENTAR 24/7 - tel: 1285
 
Auto-moto savez Republike Srpske,
Knjaza Miloša 29b, 78000 Banja Luka, Republika Srpska
Centrala: 051/301-464
Faks: 051/319-163

Generalni sekretar AMS RS: Ranko Babić

Vi ste ovdje: Preventiva u saobraćaju Novosti

Auto-moto savez Republike Srpske, Vaš jedini prijatelj na putu. Za sve informacije pozovite: phone 1285