naslovna

Međunarodna vozačka dozvola


Izdaje se vozačima koji imaju vozačku dozvolu izdatu u BiH, na njihov zahtjev.

Međunarodna vozačka dozvola potrebna je kada se vozilom putuje u zemlje koje nisu potpisnice Bečke konvencije, a preporučuje se u svim zemljama kamo se putuje, radi izbjegavanja nesporazuma sa lokalnom policijom. Za dobijanje međunarodne vozačke dozvole uz zahtjev, koji se dobije u AMD, potrebno je predočiti nacionalnu vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasos i dvije fotografije. Međunarodna vozačka dozvola važi 2 godine od dana izdavanja, ukoliko rok važenja nacionalne dozvole nije kraći od 2 godine. Ukoliko je taj rok kraći, MVD važi do isteka nacionalne dozvole.

Cijena dozvole je 30,00 KM.

Međunarodna vozačka dozvola

Da li kao vozač automobila koristite sigurnosni pojas:


Rezultati

Kontakti

INFO BROJ - CALL CENTER 24/7 - tel: 1285
 
Auto-moto savez Republike Srpske,
Knjaza Miloša 29b, 78000 Banja Luka, BiH
Centrala: 051/341-280,
Dispečerski centar: 051/341-285,
Faks: 051/319-163

Generalni sekretar AMS RS: Ranko Babić

Vi ste ovdje: Međunarodni dokum. Međunarodna vozačka dozvola

Auto-moto savez Republike Srpske, Vaš jedini prijatelj na putu. Za sve informacije pozovite: phone 1285